Wat geloven wij?
De Here Jezus Christus is het hoofd van de Gemeente.
De bijbel heeft uitsluitend gezag in onze Gemeente.
Wij geloven en aanvaarden dat de gehele Heilige Schrift het Woord van God is (2 TimotheŁs 3:16) waar God zichzelf door de mens laat vinden en de mens kan ontdekken wie hij/zij zelf is. Alleen door het offer van Christus Jezus te aanvaarden, kunnen we met God verzoend worden, opdat wij mogen zijn zoals Hij het heeft bedoeld.